.

Environmental Social Responsbility

इंद्रधनु पार्क या गृहप्रकल्पातील सुमारे 12 एकर वृक्षलागवड
इंद्रधनु पार्क या गृहप्रकल्पातील सुमारे 12 एकर वृक्षलागवडPranav Buildcon | 02 Jan 2019

मिरजेत शहराच्या मध्यवर्ती भागात आकार घेत असलेल्या इंद्रधनु पार्क या भव्य गृहप्रकल्पातील सुमारे 12 एकर इतक्या व्यापक क्षेत्रावर वृक्षलागवड व वनशेती कार्यक्रमाचा शुभारंभ प्रणव बिल्डकाॅन तर्फे करणेत आला.
या क्षेत्रावर अत्याधुनिक पध्दतीने बांबु लागवड कर...

Explore